ISPITIVANJE MAŠINSKIH KONSTRUKCIJA

Izdvojena predavanja iz predmeta Ispitivanje mašinskih konstrukcija za IV razred mašinske škole.

07. Ispitivanje na povišenim temperaturama, Puzanje, Relaksacija, PDF, 0.7 Mb

06. Ispitivanje dinamičkih karakteristika materijala, PDF, 0.9 Mb

05. Ispitivanje mehaničkih karakteristika materijala, PDF, 0.9 Mb

04. Radni uslovi i radna opterećenja, PDF, 2.5 Mb

03. Ispitivanje radnih uslova, PDF, 2.5 Mb

02. Vrste ispitivanja, Standardi, PDF, 0.8 Mb

01. Pojmovi i podela, Vrste ispitivanja, PDF, 0.6 Mb