НАДЗОРНИ ОДБОР

Решење о утврђивању престанка мандата и именовању председника и чланова надзорног одбора јавно комуналног предузећа „Градска топлана“ Крушевац.

Именовани су:
1. Катарина Станковић Стевановић, дипломирани технолог, председник
2. Милена Цветковић Радосављевић, дипломирани правник, члан
3. Жикица Жукић, дипломирани економиста, представник запослених, члан

Kucano rešenje o nadzornom odboru.