О НАМА

130

MW Снаге

8.400

Корисника

60

КМ мреже

Централни извор

Угаљ 2 x 35 MW
Природни гас 2 x 17,3 MW

Расадник

Мазут 2 x 4,5 MW

Баре

Угаљ 5 x 300 MW

Прњавор

Природни гас 4,5 MW

Title for This Block

Subtitle for this block

,, Градска топлана ” Крушевац има топловодну мрежу дужине 58 километара која се састоји из  дистрибутивне мреже и прикључних топловода.

Топлана греје 8380 стамбених објеката ( површине грејања 441.687 метара квадратних ) и 332 пословна објекта ( површине грејања 174.390 метара квадратних ). Од тога се путем највећег, ,, Централног топлотног извора ” греје 6.721 стамбени објекат ( површине 310.556,89 метара квадратних ) у оквиру ког се налази 215 топотних подстаница. Број индивидуалних објеката тренутно је 547 ( површине 47.665,84 метара квадратних ), са укупно 278 тополотних подстаница. Што се тиче пословног простора, укупно се загрева 241 објекат ( површине 53.820,89 метара квадратних ) са 16 подстаница. Јавних објеката који се снабдевају са овог извора је 126, а површина која се греје је 142.226 метара квадратних и у оквиру њих се налази 55 подстаница.

Путем топлотног извора дислоциране котларнице Расадник 2 греје се укупна површина стамбених и пословних објеката у износу од 50.485,46 метара квадратних. Од којих је 989 станова (површине 49.078.27 метара квадратних), један пословни објекат (површине 46,81 метара квадратних) и 3 јавна објекта (површине 1.360,38 метара квадратних).

Путем дислоциране котларнице Прњавор, загрева се укупно 24.242,46 метара квадратних, од којих је 443 станова (површине 23.048,01 метара квадратних) са 9 топлотних подстаница, затим 1 индивидуални објекат (површине 95.65 метара квадратних) са подстаницом и 1 јавни објекат површине 1.098,8 метара квадратних са подстаницом.

Путем треће дислоциране котларнице, ,, Баре ” у истоименом насељу греје се 163 станова укупне површине 7.683,26 метара квадратних ).


Тренутно ,, Градска топлана ” има око 600 топлотних подстаница. Број подстаница и дужина топловодне мреже у сталном су порасту, будући да Топлана континуирано шири своје капацитете и отвара могућност за нове прикључке на мрежу даљинског грејања.

Испод улица Крушевца, простире се топловодна мрежа са прикључним топловодима дужине 58 километара, односно 29 километара топловода у оба смера.

Пренос и снабдевање подразумевају испоруку топлотне енергије објектима у којима се мери количина испоручене енергије преко мерних уређаја, постављених у топлотним подстаницама.

Грејна сезона почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла. Изузетно, у периоду од 1. до 14. октобра и од 16. априла до 1. маја објекти ће бити загревани данима за које у задњој прогнози претходног дана или у првој прогнози тог дана Републички хидометеоролошки завод прогнозира средњу дневну температуру 12 степени Целзијуса или нижу.

Заштита животне средине

Заштита животне средине предствља један од најважнијих аспеката пословања нашег предузећа. Константним унапређењем процеса производње топлотне енергије, тежњом као што већим уделом природног гаса као енергента у технолошком процесу и смањењем губитака у дистрибутивном систему, постижу се минималне количине штетних материја емитованих у атмосферу.
Одабиром нискосумпорног угља и елиминисањем прашкастих материја у мултициклонским
филтерима обезбеђују се вредности емисија загађујућих материја у законски прописаним оквирима.
У циљу контроле квалитета сагоревања енергената и компарације параметара емисија са прописаним граничним вредностима наше предузеће врши периодична испитивања гасовитих продуката сагоревања у сарадњи са лабораторијама овлашћеним за обацвљање ових послова

Медији

Медији су значајна карика у ланцу нашег пословања. Свакодневно извештавање новинара о темема из области енергетике, не само да олакшава привређивање свим представницама ове привредне гране, већ захваљујући њима наши корисници имају могућност редовног информисања о дешавањима у оквиру производног и дистрибутивног процеса. Контакт за новинаре је ПР менаџер предузећа Јована Димитријевић.

Визија

Визија нам је добра позиција у производњи и дистрибуцији енергије у земљи, заснована на законитостима енергетске ефикасности и бриге за животну околину, која се постиже преданим радом, као и инвестицијама уложеним у техологију – савремене системе. Мисија нашег предузећа је да свим корисницима даљинског грејања, на подручју града Крушевца, обезбеди поуздану, комфорну и редовну производњу и дистрибуцију топлотне енергије.Subtitle for this block